Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten rond de op (of via) deze website aangeboden informatie, zoals teksten, logo’s, foto’s en grafisch materiaal, zijn aan De Groote Wielen advocaat voorbehouden.
Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Groote Wielen advocaat informatie van deze website te kopiëren, downloaden of op andere wijze te verspreiden of verveelvoudigen.
De informatie van de website mag wel voor eigen persoonlijk (niet-commercieel) gebruik worden afgedrukt of gedownload.

Heeft u vragen over het disclaimerbeleid? Neem dan contact op.