Juridische hulp

Zowel particulieren als het mkb kunnen terecht bij De Groote Wielen advocaat. Mijn juridische hulp bestaat uit juridisch advies, het opstellen van contracten, bemiddeling bij geschillen en het voeren van gerechtelijke procedures. Dit alles binnen de rechtsgebieden waarin ik werk.
 
Juridisch advies
Twijfelt u over een kwestie waarbij juridische aspecten spelen? Neem gerust contact op. Wie weet voorkomt u hiermee veel problemen! Samen bespreken we of mijn betrokkenheid gewenst is. Mocht uw situatie niet binnen mijn specialisme vallen, dan breng ik u in contact met een collega-jurist uit mijn netwerk.
 
Overeenkomsten
Een goed opgesteld contract legt de spelregels tussen partijen vast. Dat geldt ook voor uw algemene voorwaarden. Sluit u bijvoorbeeld een koopcontract of een verkoop-overeenkomst? Met het opstellen van al deze juridische documenten ben ik u graag van dienst. 
 
Bemiddelen
Ondanks uw zorgvuldige aanpak komt u misschien toch terecht in een juridisch conflict. Heeft u een geschil, overweegt u de andere partij aansprakelijk te stellen? Ik bepaal dan met u de strategie en werk naar de gewenste oplossing. 
 
Procederen
Soms is een gerechtelijke procedure noodzakelijk. Ik vertegenwoordig dan uw belangen bij bijvoorbeeld de kantonrechter, de rechtbank of het gerechtshof. Heeft u een geschil rond de bouw en is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd verklaard? Dan kan ik voor u naar die raad stappen.