Rechtsgebieden

De Groote Wielen advocaat voert een civiele praktijk voor particulieren en het mkb. U kunt bij mij terecht voor kwesties die vallen onder het burgerlijk recht ofwel privaatrecht.
 

Algemeen contractenrecht

DGW advocaat is goed thuis in het algemeen contractenrecht. Dit geeft regels voor particulieren en/of bedrijven, stichtingen of verenigingen. Ik vind het belangrijk dat mijn klanten tijdig hun overeenkomsten of algemene voorwaarden op orde hebben. Daarmee legt u de spelregels tussen partijen vast en kunt u eventuele problemen in de toekomst voorkomen.
 

Civiel vastgoedrecht

Spelen er kwesties rond rechten en plichten bij het bouwproces? Of de verkoop of verhuur van onroerend goed? Juist hier ligt mijn specialisme! Ik verdiep me in uw vragen over juridische aspecten van grond en alles wat op of in de grond gebouwd is of wordt. Hieronder enkele praktijkvoorbeelden uit de diverse rechtsgebieden.
 

Aannemingsrecht of bouwrecht

U kunt als aannemer verzeild raken in een geschil met uw klant over de vaste aanneemsom. Of u heeft als opdrachtgever een geschil met uw aannemer over bijvoorbeeld de overschrijding van de bouwtermijn. Misschien overweegt u hem aansprakelijk te stellen voor de gevolgen.
 

Appartementsrecht

Als eigenaar van een appartement bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De kans op misverstanden en geschillen rond het huishoudelijk reglement of de akte van splitsing is niet denkbeeldig.
 

Burenrecht

Overhangende boom van de buren? Gedoe over de houten schutting of over de locatie van schuur of heg? Samen met u ga ik na wat de mogelijkheden zijn voor een acceptabele oplossing.
 

Consumentenrecht

Stel, als consument vindt u dat uw leverancier een wanprestatie levert. Of u ervaart problemen bij de garantie. Neem contact op met DGW advocaat voor een helder advies.
 

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid kan onder andere betrekking hebben op recht van weg, recht van overpad of gegarandeerd vrij uitzicht over het naastliggende perceel. Bij problemen rond het uitoefenen van erfdienstbaarheden kunt u rekenen op mijn advies en passende actie.
 

Huurrecht

Het beoordelen of opstellen van een huurovereenkomst is niet voor iedereen dagelijks werk. Vermijd onnodige problemen rond huren of verhuren. Ik help u graag bij huurcontracten, problemen rond achterstallige huur en dergelijke.
 

Koop of verkoop onroerend goed

U kunt bij DGW advocaat terecht voor het opstellen of beoordelen van de koop-overeenkomst van uw woning of bedrijfspand. Dat geldt ook voor problemen bij de overdracht van het onroerend goed. Of in geval van verborgen gebreken. Neem contact op om uw situatie met mij te bespreken.DGW advocaat heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: algemene praktijk (burgerlijk recht), huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte) en vastgoedrecht (bouwrecht). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.